Prepoznajete li knjigu iz koje je izvučena ova scena? Ako da, onda obavezno morate sudjelovati u atraktivnom Guess the book kvizu koji izvode članovi udruge Kulturni front, a sponzorira Hoću knjigu! Ako ne, dođite i otkrijte još niz drugih scena i dijaloga koje možda prepoznate!

Kviz će se održati na LiburniconFestival YouTube kanalu u petak 21.08. u 19:30h, a rješavat će se putem online prijavnice, objavljene u opisu videa! Sudjelovati mogu grupe, parovi i individualni natjecatelji.